For parkering på Spodsbjerg Turistbådehavn gælder følgende:

Parkering & bilkørsel på havnens græsplæner og fortove er ikke tilladt, uden havnefogedens tilladelse.

Henstilling af trailer på græsset er dog tilladt, hvis denne ikke er aflåst. (Kun tilladt på udsætningsdagen.)

Parkering er forbeholdt Turistbådehavnens gæster. Andre betaler gebyr, ved parkering over 2 timer. Der betales også gebyr ved benyttelse af mere end 1 plads.

Overfor slæbestedet gælder særlige regler, se nedenfor.

Parkering 1 542X404 Parkering er forbeholdt Turistbådehavnens gæster. Andre betaler gebyr, ved parkering over 2 timer. Ved benyttelse af mere end 1 plads betales et gebyr på kr. 35,- pr. ekstra plads. (Dette gælder udanset om du behøver den ekstra plads eller ej)

Parkering 2 546X389Overfor slæbestedet er reserveret 9 parkeringspladser til biler med bådtrailer. Ved parkering på disse pladser opkræves et gebyr svarende til taksten for benyttelse af slæbestedet. p.t. kr. 70,-