Seværdigheder

Langelandsfortet

Langelandsfortet var et bemandet fort under Søværnet indtil 1993, og er nu museum. Det blev anlagt i 1953 med henblik på at overvåge og i krigstid hindre fjendtlige skibes passage gennem Langelandsbæltet. Midlet hertil var 4 kanonstillinger udrustet med 150 mm kanoner. Fortets kanonstillinger havde bl.a. til formål at stoppe russiske minestrygere. En af disse stillinger er i dag åbnet for publikum.
Nede i bunkeren er der lejlighed til at se nærmere på dels kanonen og dels ammunitionen til denne. Endvidere findes soverum med 12 køjer til bemandingen på 15 mand.
Operationsbunkeren var fortets vigtigste nervecenter. Her findes radarskærm, plotterbord og kort, hvor kursen på fjendtlige skibe og fly indtegnedes, og herfra udgik den centrale ildledelse af fortets 150 mm kanoner, samt luftværnsbatterierne i nord og syd.
Bunkeren var bemandet døgnet rundt, og fremtræder stadig som fuldt operativ. Se mere her>>>

 

Skovsgård gods

På Sydlangeland ligger Skovsgaard Gods, en smuk gammel herregård med tilhørende mølle, Skovsgaard Mølle, som er nyrestaureret og som maler korn til mel på bestemte dage.
Det 387 hektar store gods drives som et økologisk demonstrationslandbrug med hvedeproduktion og skovbrug som vigtigste indtægtskilder.
På Skovsgaard Gods kan man ud over selve hovedbygningen se udstillingerne på Tyende-, Vogn- og Skovbrugsmuseet, Karetmagermuseet, samt lave aktiviteter i Naturværkstedet. Se mere her>>>

 

Tranekær slot & park

En slotspark fyldt med kunstformen "Land art"
Slotsparken ved Tranekær Slot er et populært udflugtsmål med adskillige tusinde besøgende om året. Parken og slottet tilhører familien Ahlefeldt-Laurvig, som i 1993 overdrog parkens udsmykning til TICKON - Tranekær Internationale Center for Kunst Og Natur. Siden da har over 20 danske og internationale kunstnere af høj klasse skabt deres værker i selve parken. Det drejer sig om såkaldt Land Art - en kunstform, som indebærer, at de ofte gigantiske kunstværker bygges på stedet af organisk materiale, bl.a. træ, jord og sten. Dermed skabes værker, som på forunderlig vis indgår i naturen, men som samtidig er underlagt naturens nedbrydende kræfter for på et tidspunkt helt at forsvinde. Se mere her>>>

 

Valdemar slot

Et besøg på Slots- og Herregårdsmuseet er også et besøg i et fantastiske, vidunderlige, pragtfulde hjem og bag de gamle tykke mure i den store hovedbygning venter et utal af spændende oplevelser. Når man kommer op ad den statelige hovedtrappe, træder man ind i en anden verden, hvor den historiske atmosfære bringer en på en rejse tilbage til fordums tid, hvor prinser og prinsesser, baroner og baronesser bevægede sig rundt i de imponerende omgivelser. Som besøgende kan man frit gå rundt i de smukke stuer, sale og gemakker, og man overvældes af den gæstfrie oplevelse det er, ikke at skulle bevæge sig bag afspærringer. Se mere her>>>

 

Medicinhaverne i Tranekær

I Medicinhaverne er der mere end 450 forskellige planter, som enten har betydning for nutidig medicin eller har været brugt tidligere i den folkelige medicin. Der er anlagt fire temahaver: ”Haven for åndedræt og kredsløb”, ”Haven for urin- og kønsveje”, ”Haven for fordøjelse, stofskifte og ernæring” og ”Haven for nervesystem og bevægeapparat”. Havene omgives af et arboret med mange træer med medicinsk betydning”. Hver temahave er på 800m2, og der er korte, beskrivende skilte ved alle planter. Når Medicinhaverne er udbygget vil der være seks temahaver.
Medicinhaverne passes og planlægges af frivillige, og de fleste er pensionister. Se mere her>>>

 

 Tobaksladen

Tørreladen i Tranekær er den eneste i Danmark, der endnu står på sin oprindelige plads. Den blev bygget mod slutningen af 2. verdenskrig af husmand Hans Hansen. Her kan man i tekst og billeder følge tobakkens historie i Danmark. Under loftet hænger de store tobaksblade, som er trukket på snore, til tørre. Se mere her>>>

 

De vilde heste på sydlangeland

Langelands sydspids er dækket af et vidtstrakt naturområde med store, åbne græssletter, søer og moser, historiske skove, stejle klinter og de særprægede, rundpuldede ”hatbakker”, som kun findes på Langeland. Her kan du møde en flok på ca. 60 ”vilde” heste af exmoor-racen, som klarer sig selv året rundt – stort set uden menneskers indblanding. Se mere her>>>

 

 

  

Springeren 400X302

 

Skovsgaard 180X126

Tickon Mellem Blodboeg Og Eg 500X332

 

Valdemars Slot Paa Taasinge 1024X575

 

Medicinhaverne 1024X437

Tobaksladen 764X565

Vilde Heste 678X381