Fra ide til virkelighed

I mere end 30 år, blev der med jævne mellemrum talt om at etablere en lystbådehavn i Spodsbjerg, men hver gang fik planerne samme skæbne som en døgnflue. Trods mange gode og mindre gode forslag ebbede oplæg og diverse planer hurtigt ud.

I 1992 skulle det gå helt anderledes. I februar 1992 blev der afholdt et seminar i Rudkøbing om EU's regionalfonde og muligheden for at få midler fra de særlige Mål 5B-fonde. Foredragsholderen pointerede for forsamlingen at der overhovedet ikke forelå ansøgninger fra Langeland. Daværende formand for teknisk udvalg Peter Hansen spurgte om der var mulighed for at en havn til turistsejlere kunne komme i betragtning, hvorpå foredragsholderen svarede, at det var meget sandsynligt.

Umiddelbart derefter indvilger Mogens Pedersen A/S, Nyborg i på forventet efterbevilling at udarbejde skitseprojekt over en lystbådehavn placeret på sydsiden af Spodsbjerg fiskerihavn.

I oktober 1992 efter at der er lavet modelundersøgelser på AUC i Ålborg er skitseprojektet klart, og ansøgning om Mål 5B-midler afgår til Erhvervsfremmestyrelsen i Silkeborg.

I foråret 1993 modtages positiv tilbagemelding fra Erhvervsfremmestyrelsen: Projekt "Spodsbjerg Turistbådehavn" ligger inden for rammerne af mål 5B-midlernes rammer.

Der nedsættes straks en styregruppe med Peter Hansen som formand. Gruppen optager forhandlinger med offentlige og private institutioner, der kunne tænkes at støtte projektet økonomisk. Samtidig indbyder styregruppen fem udvalgte entreprenørfirmaer til at komme med et færdigt projekt.

Efter gennemgang af de fem detailforslag over Spodsbjerg Turistbådehavn vælges Mogens Pedersen A/S Nyborg, til at udføre arbejdet.

Samtidig går forhandlingerne om økonomisk støtte til projektet ind i slutfasen. Anlægsbudgettet får følgende udformning: EU-tilskud på 3,6 mio. kr., Spodsbjerg Færgebros Fond - 2,0 mio.kr., Fyns Amt - 1 mio.kr., Rudkøbing kommune - 0,4 mio.kr, desuden optages der et lån i Kommunernes kreditforening på 5,0 mio.kr. Total udgift excl. Moms - 12,0 mio.kr.

Desuden 300.000,- kr. fra Spodsbjerg Færgebros Fond til kapital i den nystiftede fond "Fonden Spodsbjerg Turistbådehavn".

Pengene fra Spodsbjerg Færgebros Fond, amtet og kommunen stilles til rådighed som rente- og afdragsfrie lån. EU-pengene er rent tilskud.

I oktober 1993 tages første spadestik på stranden syd for fiskerihavnen af Peter Hansen. Det var dårligt vejr og blæsende den dag. Dette skulle vise sig at blive kendetegnende for en stor del af byggeperioden.

Der er planlagt aflevering og åbning af havnen midt i maj måned 1994, men allerede sidst i marts viser det sig planen skrider med 14 dage p.g.a. dårligt vejr. Dog går byggeriet af det tilhørende havnehus, med faciliteter og havnekontor planmæssig, her bliver der holdt rejsegilde først i april. Mest brugte ord blandt håndværkere, havnebyggere samt øvrige gæster ved den lejlighed var "møgvejr" .

1. maj 1994 bliver undertegnede ansat som havnens første havnefoged. Jeg er født og opvokset i Spodsbjerg, og før jobbet som havnefoged har jeg fisket fra fiskerihavnen i 13 år, som selvstændig.

Samme dag bliver datoen for åbning af havnen sat til den 4. juni 1994.

4. juni 1994, en festlig dag, Spodsbjerg har fået sin nye havn, med 180 liggepladser. Spodsbjerg er klædt i flotteste skrud. Borgerforeningen har nemlig valgt dagen til at præsentere deres nye flagalle, og 90 flag vejer i byens gader. Præcis kl. 12:00 står fem lodsbåde ind i den splinternye Spodsbjerg Turistbådehavn. Første lodsbåd i rækken er lodseriets netop indkøbte "Stella Polaris". Med fuldendt præcision styrer "Stella Polaris" ind og stopper op, så passager og foregangsmand for hele foretagendet Peter Hansen, kunne klippe snoren og erklære havnen for åben. Der er hele eftermiddagen åbent hus på havnen samt på lodsstationen, desuden kan man prøve en tur i lodsbådene. Hvad det åbne hus på havnen løber op i økonomisk vil jeg ikke røbe, men der bliver nedsvælget omkring 1000 liter fadøl, og en plads i det oprejste telt, hvor man kan få lidt at spise, er umulig at få, selv for den nye havnefoged.

2 år efter indvielsen ligger der 80 joller til udlejning (fire udlejningsfirmaer) i den nye havn, dette sammen med mange private fastliggere, gør at bestyrelsen beslutter sig for at bygge endnu en jollebro til 30 joller. Da de fleste både er lystfiskerbåde, som ikke tager på togt om sommeren, besluttes det at 25 af de største lystsejlerpladser ikke udlejes fast. Således har havnen altid plads til nogle gæster.

Efter 10 år er lystfiskeriet er stagneret en del. Fra at have haft fire hjemmehørende lystfiskerkuttere har vi nu kun én, udlejning af joller til lystfiskeri går dog stadig godt. Især i månederne maj & september er der booket godt op. Vores venteliste der på et tidspunkt lå på 38 er også bragt ned, i dag er der 10. Antallet af gæstesejlere pr. år ligger mellem 4.000 - 4.300.

Nu 21 år efter åbningen er undertegnede stadig havnefoged i Spodsbjerg Turistbådehavn. Lystfiskeriet er atter blomstret op, vi har nu igen 2 hjemmehørende kuttere der jævnligt tager forventningsfulde lystfiskere med på bæltet for at fiske efter torsk eller fladfisk. Antallet af gæster der medbringer sin egen båd på trailer efter bilen er nærmest eksploderet og bådudlejerne melder også at 2015 var det bedste år hidtil.
Overnatninger blandt lystsejlere er dog desværre vigende og i 2015 havde vi under 3000 der besøgte os.
På land er der på det seneste etableret ny legeplads. Også vores tankanlæg er blevet renoveret og flyttet længere ind på kajen.

December 2015

Havnefoged Jens Pedersen

 

Optog Ved Havneindvielsen 896X608

 Optog ved havneindvielsen

 

Lodsbaadene Indvier Havnen 896X608

 Lodsbådene indvier havnen

 

Snoren Klippes 896X592

 Snoren klippes

 

Indvielsen 1994 896X608

Indvielsen 1994